Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, ekonomické a účtovné poradenstvo

Jednoduché účtovníctvo

 • triedenie a uloženie účtovných dokladov
 • informácie o ekonomických ukazovateľoch
 • overenie dokladov z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku, daňové odpisy
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • prax vo výkone daňovej kontroly
 • prax vo výkone funkcie hlavný ekonóm

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie dokladov, predkontácia, účtovný rozvrh
 • pri spracovaní dokladov sa overujú doklady aj z daňového hľadiska
 • vedenie pokladničnej knihy, účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku, výsledovky, súvahy
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO, PO
 • prax vo výkone daňovej kontroly
 • prax vo výkone funkcie hlavný ekonóm

Rekonštrukcia jednoduchého a podvojného účtovníctva


Cenník

Cena za jeden účtovný prípad (cena za položku)
jednoduché účtovníctvo0,50 €
podvojné účtovníctvo0,60 €
Cena za spracovanie priznania DPH20,00 €
Spracovanie jednej mesačnej mzdy, vrátane odvodov, presonálnej a mzdovej agendy10,00 €
 
Cena za ročnú závierku vrátane daňového priznania a povinných príloh
jednoduché účtovníctvo70,00 €
podvojné účtovníctvo140,00 €
 
Cena za hodinu účtovného poradenstva nad rámec vedenia účtovníctva10,00 €
 
Ceny sú uvedené bez DPH
Cenník platný od 1. 5. 2008


kancelária:

Trstínska č. 9,
917 01 Trnava

 

telefón:

033 / 534 69 81

 

mobil:

0903 404 132

 

e-mail:

ekoservis@euroweb.sk

 

fax:

033 / 534 69 82

 

web-stránka:

www.ekoservis.syc.sk

 


Ing. Marian Sýč – Ekoservis | Trstínska č. 9, 917 01 Trnava | www.ekoservis.syc.sk | tvorba web-stránok & SEO

NAJ.sk